BAN CHẤP HÀNH HGA

HGA - NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)

Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, cho đến nay, HGA luôn khẳng định vai trò đóng góp quan trọng trong phong trào phát triển cộng đồng người chơi gôn phía Nam, đào tạo tài năng trẻ, gôn thành tích và điều đặc biệt nhất khi gôn gắn kết với trách nhiệm cộng đồng, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn làm nên giá trị nhân văn cao đẹp. HGA đã ghi lại nhiều dấu ấn thể hiện qua hoạt động tổ chức Hệ thống giải đấu uy tín và từ thiện, khẳng định uy tín về một trong những hội gôn lâu đời nhất Việt Nam.

BAN CHẤP HÀNH HỘI GÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ IV (2019-2023)

Chủ tịch danh dự: Ông PHẠM PHÚ NGỌC TRAI

Ủy viên Ban Chấp hành - Ủy viên Ban Thường Vụ

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Bà Nguyễn Vân Anh

Phó Chủ tịch

Ông Trần Ngọc Hải

Phó Chủ tịch

Ông Trần Duy Cảnh

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Tấn Lê

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Trung Hinh

Ủy viên Ban Chấp hành

Ông Nguyễn Đoàn Thông

Ông Trần Thiện Phong

Ông Giang Văn Thinh

Ông Nguyễn Đức Thuấn

Ông Nguyễn Thành Sang

Ông Nguyễn Tự Nguyện

Ông Nguyễn Ngọc Khôi

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ông Đinh Viết Sinh

Ông Trần Anh Linh

Ông Nguyễn Văn Chương

Ông Đặng Xuân Minh

Ông Trần Thanh Phong

Bà Mai Thị Thúy Vi

Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư

Ông Lê Văn Lân

Bà Mai Thị Tú Oanh

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Scroll to Top